top of page

FAQ'S & Literatuur

Wat is Mindfulness eigenlijk?

Mindfulness betekent: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Uit deze woorden spreekt openheid. Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Het vermogen tot opmerkzaam zijn, is te trainen. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Is Mindfulness iets spiritueels of religieus?

Nee, Mindfulness heeft niets met spiritualiteit of religie te maken. In de training wordt hier ook niet over gesproken. Het is een ervaringstraining voor jezelf. Mindfulness heeft wel zijn oorsprong liggen in het Boeddisme.

Is een Mindfulness training alleen voor mensen die stress ervaren?

Mindfulnesstraining is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van zijn/haar leven en bereid is op een nieuwe manier naar zijn/haar eigen patronen te kijken.

Je hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen of bepaalde klachten te hebben. Iedereen kan baat hebben bij de training.

“Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet gebaat zou zijn bij meer mindfulness in zijn leven,” zegt de ontwikkelaar van mindfulnesstraining, Jon Kabat-Zinn.

Wel kunnen er omstandigheden zijn waardoor de training (tijdelijk) niet bij je past

Moet ik in de training allerlei dingen over mijzelf delen?

Nee, je hoeft niets te delen wat je niet wilt delen. De mindfulnesstraining is ook geen ‘praatgroep’. Er hoeft inhoudelijk niet over specifieke gebeurtenissen gesproken te worden. Het gaat er vooral om dat je je bewust(er) wordt van je ervaringen (mentaal, emotioneel, lichamelijk) en dat je tevens ziet hoe je je tot die ervaringen verhoudt, hoe je er mee omgaat. Inzicht verkrijgen in de ervaring, in de reactie, in patronen.

Hoe groot zijn de groepen doorgaans?

De groepsgrootte ligt tussen de 3 en maximaal 8 personen.

Hoe loop het proces van aanmelding tot start training?

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding tot deelname niet door te laten gaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

De kandidaat betaalt hierna het cursusgeld. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Hoe kan ik een vergoeding krijgen van mijn zorgverzekering?

Onder het tabblad vergoedingen staan de zorgverzekeraars genoemd met daarbij hun aanvullende verzekeringen, waarin Mindfulness wordt vergoed. Het bedrag verschilt per zorgverzekeraar en soms stelt de zorgverzekeraar, dat je een verwijzing van de huisarts nodig hebt. Als je de juiste aanvullende verzekering hebt en je hebt de eventueel noodzakelijke verwijzing, dan kan je na de ontvangst van de factuur voor de training een declaratie bij de zorgverzekeraar indienen. Alle zorgverzekeraars eisen dat de Mindfulness trainer is aangesloten bij het Mindfulness register.

Why MINDFULNESS is a Super Power?

DOE DE TEST: Ben jij een leidinggevende die vanuit compassie leiding geeft?

Wetenschappelijke publicaties:

bottom of page