top of page

Training

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) Training

8-weekse training met 1 stilte dag of 4-weekse INTENSIEF

De traditionele MBSR cursus wordt gegeven vanuit de principes van Jon Kabat-Zinn. De commitment die we van je vragen als deelnemer, is niet aan ons, maar aan jezelf. We wijzen je de weg naar in het "Zijn" zijn. Hierdoor kan je wellicht makkelijker omgaan met en accepteren van en loslaten van de chaos van het leven. Het is wetenschappelijk bewezen, dat mensen significant gelukkiger zijn, verhoging in hun productiviteit ervaren en beter om kunnen gaan met de tegenslagen in het leven, zoals ziekte, pijn, stressvolle situaties, angst e.d. Voor de MBSR training wordt een intake-gesprek gehouden. 

Voor meer informatie, een offerte of een prijsopgave kunt u het Contactformulier invullen of mail naar  info@guidetomindfulness.nl. 

Zie Vergoedingen om de zorgverzekeraars bijdrage te raadplegen

Prijs: € 400, -, incl. btw.

WORK SUSTAINABILITY Training

Een Mindfulness-Based 8-weekse training

Veel werknemers in organisaties hebben stress van het werk en krijgen hierdoor Burn-out klachten. Deadlines, teveel werk, communicatie met collega's, e.d. beïnvloeden de productiviteit en effectiviteit in het werk, waardoor verzuim ontstaat.

De 8-weekse training Work Sustainability van maximaal 1,5 uur per sessie is een speciaal ontworpen programma om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan vergroten. Door middel van Mindfulness-Based technieken wordt er meer focus gelegd op werk gerelateerde problematiek. Aan het eind van de training zullen medewerkers zich beter kunnen concentreren, waardoor de productiviteit omhoog gaat. De communicatie tussen medewerkers en collega's zal constructiever gaan, waardoor de efficiëntie omhoog gaat. Tevens wordt er tijd besteedt aan andere aspecten van duurzame inzetbaarheid. Voeding, beweging en werk-prive balans zijn de onderwerpen die tevens aanbod komen in de training.

Iedere deelnemer krijgt een intake gesprek voordat de Work Sustainability training begint. Deze training wordt aan medewerkers gegeven die vrijwillig willen groeien in hun duurzame inzetbaarheid. De training wordt meestal in-company gegeven.

Voor meer informatie, een offerte of een prijsopgave kunt u het contactformulier invullen of mail naar info@guidetomindfulness.nl

Afbeelding1.jpg

Mindfulness-Based Inquiry Training

Een Mindfulness-Based 2-daagse training

Zorgverleners in de (palliatieve) zorg hebben het druk, maar willen maximale zorg bieden aan hun patiënten/cliënten. Om er achter te komen wat er met de patiënt/cliënt aan de hand is, communiceren we met hen. Vaak is dit oplossingsgericht, zoals bij pijn het geven van pijn medicatie.

Vaak kan de zorgverlener het probleem niet oplossen of wegnemen. De patiënt/cliënt kan dan blijven hangen in het probleem. Een andere manier van communiceren kan de patiënt/cliënt dan verder helpen. We noemen dit Mindfulness-Based Inquiry of ook wel ervaringsgerichte communicatie. Hierdoor help je de patiënt/cliënt inzicht te verkrijgen in het probleem en hoe dit zich ontwikkeld.

Deze manier van communiceren geeft inzichten aan jou als zorgverlener en aan de patiënt/cliënt.

 

In deze 2-daagse training leer je en oefen je om deze Mindfulness-Based Inquiry toe te passen. De eerste training dag bestaat uit het leren en oefenen van de techniek om daarna te oefenen in de praktijk. De tweede training dag wordt er dieper ingegaan op de techniek en valkuilen en er wordt geoefend, zodat je alle facetten kan toepassen in je werk als zorgverlener. 

Deze training wordt aan zorgmedewerkers gegeven die willen groeien in hun gesprekstechnieken met patiënten en cliënten. De training wordt meestal in-company gegeven.

Voor meer informatie, een offerte of een prijsopgave kunt u het contactformulier invullen of mail naar info@guidetomindfulness.nl

 

 

Partner van Vitaal Bedrijf

MBSCL (Mindfulness-Based Selflessness Compassionate Leadership) Training

8-weekse training

Wat maakt je een goede leidinggevende? Uit recent onderzoek onder 35.000 leidinggevenden en 250 C-level Executives blijkt dat 77 % van de leidinggevenden denkt dat zij hun medewerkers genoeg motiveren. Alleen 88% van de medewerkers vindt dat hun leidinggevenden te weinig aandacht geven aan wat hun bezig houdt.

Er is gekeken naar hoe inspirerende organisaties zoals Marriott en LinkedIn worden geleid. Hieruit bleek dat leiderschap vanuit drie kernkwaliteiten: Mindfulness (opmerkzaamheid), Selflessness (onzelfzuchtigheid) en Compassion (compassie) het beste werkt. Een leiderschapsmodel op basis waarvan je als leider een echte verbinding creëert met je medewerkers en een cultuur waarin intrinsieke motivatie, autonomie, creativiteit en compassie voorop staan.

In deze training van 8 weken zullen de drie kernkwaliteiten als rode draad door het trainingsprogramma lopen. Onderwerpen waar leidinggevenden mee te maken hebben zoals motiveren, omgaan met weerstand, communicatie met medewerkers en het in de gaten houden van de bedrijfsvoering zullen aanbod komen in de training. Aan het eind van de training zal de communicatie tussen de medewerkers en leidinggevenden constructiever gaan, waardoor de efficiëntie, creativiteit en motivatie van medewerkers omhoog gaat. Je zal als leidinggevende weerbaarder worden tegen de hectiek van het aansturen van medewerkers, omdat je vanuit de kernkwaliteiten handelt.

Iedere deelnemer krijgt een intake gesprek voordat de Mindfulness-Based Selflessness Compassionate Leadership training begint. Deze training kan worden gegeven aan beginnende leidinggevenden of leidinggevenden die willen groeien in hun ontwikkeling. De training wordt meestal in-company gegeven. De training bestaat uit 8 sessies van maximaal 1,5 uur.

Voor meer informatie of een offerte kunt u het contactformulier
invullen of mail naar info@guidetomindfulness.nl
           

bottom of page